Programleder for omstillingsprosjektet er:
Gunnlaug Marie Brandshaug
epost: gunnlaugb@hurum.kommune.no
Tlf: 920 52 729

Styreleder for omstillingsstyret: 
Ordfører Monica Vee Bratlie, tlf. 970 42 560, e-post: monica.bratlie@hurum.kommune.no:

Styrets medlemmer:
Knut Halvor Hansen, Vise adm.dir. / dir. forretningsutvikling, Anthon B Nilsen Eiendom AS,  tlf. 915 93195, e-post: KHH@abne.no
Arne Hjorth, leder næringsrådet tlf. 91 83 80 10,  e-post: arne@hurum.com
Berit Helgesen, daglig leder Hurum Eiendomsselskap KF, tlf. 901 35 969, e-post: berit.helgesen@hurum.kommune.no
Joakim Sværen, næringsliv, e-post: joakimsvaeren@gmail.com
Ivar Granum, politiker og næringsliv, Hurum Rør AS, tlf: 32 79 22 00, mob:  992 17 901 , epost: ig@hurumror.no

Observatører i styret: 
Lars Joakim Tveit (rådmann), tlf. 907 56 926, e-post: lars.joakim.tveit@hurum.kommune.no
Johannes Skaar, Innovasjon Norge, tlf. 915 82 717, e-post: Johannes.Skaar@innovasjonnorge.no
Amarjit Singh, Buskerud fylkeskommune, tlf. 32 80 87 84, e-post: amarjit.singh@bfk.no

Grupper, roller og ansvar for omstillingen, se her