Avslutning av omstillingsprogrammet Hurum2020

Omstillingsprogrammet Hurum2020 har fra 2018 ikke mottatt økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune. Som en følge av dette besluttet omstillingsstyret og kommunestyret å avvikle programmet ved utgangen av 2018. Ett år før planlagt avslutning. Omstillingsprogrammet har hatt som primæroppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i kommunen, samt sikring av eksisterende. Mange prosjekter er gjennomført, og mye er gjort. Og flere av våre prosjekter lever videre med ny organisering. Mulighetene er ikke blitt mindre.

Hurum kommune fortsetter arbeidet med næringsutvikling gjennom sin ordinære organisasjon. Det vil bli gitt fullstendig rapport fra omstillingsprogrammet på nyåret 2019. Rapporter vil også bli gjort tilgjengelige via disse nettsidene.

Nettsiden vil være tilgjengelig fram til høsten 2019. I perioden etter sluttrapportering vil siden imidlertid ikke bli oppdatert.

Øvrig informasjon om kommunens næringsarbeid, samt kontaktpersoner, er tilgjengelig via kommunens egen nettside Hurum kommune – Næringsliv