Avslutning av omstillingsprogrammet Hurum2020

Omstillingsprogrammet Hurum2020 har fra 2018 ikke mottatt økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune. Som en følge av dette besluttet omstillingsstyret og kommunestyret å avvikle programmet ved utgangen av 2018. Ett år før planlagt avslutning. Omstillingsprogrammet har hatt som primæroppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i kommunen, samt sikring av eksisterende. Mange prosjekter er gjennomført, og mye … Les mer

Sluttevaluering av omstillingsprogrammet Hurum2020

Oxford Research har på oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomført en sluttevaluering av omstillingsprogrammet Hurum2020. Sluttevalueringen kan du lese her: Sluttevaluering 2018 Sluttevalueringen bygger på de vurderingene som ble gjort ved midtveisevalueringen i juni 2017. Midtveisevalueringen ble gjennomført av Oxford Research på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Midtveisevalueringen kan du lese her: Midtveisevaluering 2017

Kan Hurum bli størst på bryllup?

  Kan bryllup gi næringsvekst i Hurum? Hva må til for å sette Hurum skikkelig på kartet som bryllupsdestinasjon? Hør Katrine Sørland sine refleksjoner og bli med og påvirk veien videre. Vi håper å se deg til lunsj-workshop på Bikuben på Tofte torsdag 16. november klokken 12.00. Påmelding gjøres som e-post til omstilling@hurum.kommune.no . Hurum2020 har i … Les mer

Unik mulighet – Kompetanseløft til din bedrift

Hurum2020 gjennomfører i samarbeid med Innovasjon Norge et kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter i Hurum. Dette er en unik mulighet for lokale næringsdrivende til påfyll av kompetanse innenfor moderne markedsføring, effektivt salgsarbeid og servicekvalitet som begeistrer kundene. Verktøyene er skreddersydd hverdagen til små og mellomstore bedrifter, og viser hvordan du kan møte utviklingstrekk som treffer … Les mer

Hurum2020 arrangerer Startup-weekend

16.-17. juni arrangerer Hurum2020 en Startup-weekend som vi har kalt Grønn Camp. Grønn Camp er en videreføring av idékonkurransen «Grønne, lure huringer» og arbeidet med å stimulere til gründervekst i kommunen Hurum 2020 ønsker å støtte gode, lokale initiativ som kan bidra til utvikling av nye arbeidsplasser i kommunen.  I fjor arrangerte vi idékonkurransen Grønne, lure huringer, og … Les mer

Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet

På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune har Oxford Research evaluert omstillingsprogrammet i Hurum. Med den uavhengige evalueringen har fylkeskommunen ønsket å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet. Buskerud fylkeskommune er den største økonomiske bidragsyteren, og ønsker en dokumentasjon på at støtten bidrar til … Les mer

Pitch din idé – Kanskje kan den bli til noe stort?

Har du en idé til nye løsninger som har potensiale i seg til å skape flere arbeidsplasser og grønn vekst i Hurum? Da er du velkommen til å delta på en idé-utviklingsprosess vi har kalt Grønn Camp Hurum. Første steg er et møte torsdag 18. mai kl. 18 i kantina hos Hurum Energiverk, Skoledalen 12, Tofte. Da … Les mer

Mat fra Hurum

Mat fra Hurum er tema på åpent møte onsdag 3. mai kl 18.00. Hurum rådhus, Storsalen. Hvilke muligheter gir mat fra Hurum – for produsenter og for forbrukere? Hva vil forbrukerne ha? Hva kan de lokale produsentene tilby? Kan vi organisere oss til økt konkurransekraft og bedre markedsføringsverdi? Program: Hvordan skape konkurransekraft og markedsføringsverdi? Introduksjon ved … Les mer

Nå kan du se alle de gode idéene

Du kan nå se beskrivelser av alle de 23 gode idéene som ble sendt inn til idékonkurransen Grønne, lure huringer. Lenker til alle dokumentene er lagt ut på siden Idékonkurranse.

Grønn Grend Hurum vant idékonkurransen Grønne, lure huringer!

Økolandsbyen Grønn Grend Hurum gikk seirende ut av avstemningen og vant premien på 10.000 kroner for videreutvikling av prosjektet. Vi Gratulerer! Under premieutdelingen lørdag 4. juni ble alle fem finalistene presentert og hedret med blomster. Vinnerne av konkurransen representert ved (fra høyre, foran) Charlotte W. Kirk, Hege Westskog, Kamilla Sunde Rolfsjord og Eli Barbro Nedenes. Flankert av øvrige … Les mer