illustrasjon alle prosjekter

Under finner du lenker til beskrivelser av alle de gode forslagene som kom inn til idékonkurransen Grønne, lure huringer.

Scroll helt ned på siden for å se alle de 23 bidragene.

 

Arne Dahl – good4gaia og Sand Gård med økolandsbyen ØKANIA – Hurums grønne hjerte +BESKRIVELSE

Bjørn Risberg og Stein Haugbro med prosjektet Cruiseport Tofte +BESKRIVELSE +Cruise Industry News

Claro visuelt verksted ved Eiler Wessel med 5 prosjekter: +BESKRIVELSE +PLAKAT +ILLUSTRASJON

Benk med ladepunkt for el-sykkel

Benk som er lokalt designet og produsert

Gartneri/vinterhage

Sensorstyrt gate- og turstibelysning

Sykkelpark, downhill sykkelløype

Foreningen Grønn Grend Hurum ved Kamilla Rolfsjord med økolandsbyen Grønn Grend Hurum +BESKRIVELSE

Galleberg bolig ved Sissel Styrmoe med prosjektet Renjo (rengjøringsfirma) +BESKRIVELSE

Hel-Max Miljøkonsult ved Max Vittrup Jensen med 12 prosjekter:

Sykkelveinett

HRDP Hurum Demand Responsive Transport

HOSP Hurum Offentlige Samkjørings Plattform

Elektrifisering av bilparken

Giftfri Hurum

Hurum Open Food Network

Hurum Lokalliv

Innendørs planteskoler

Holtebrekk mathagen

Grønn utbygging

Fjernarbeidssentre

Framtidens pendling

Holm Gård ved Kristin Blichfeldt med prosjektet Holm Hage +BESKRIVELSE

Veslemøy Thørud (Hurum Yoga) med prosjektet Hurum leverer (leveringstjeneste for vegetarisk hverdagsmat) +ILLUSTRASJON