Programleder for omstillingsprogrammet er:
Gunnlaug Marie Brandshaug
epost: gunnlaugb@hurum.kommune.no
Tlf: 920 52 729

Styreleder for omstillingsstyret: 
Ordfører Monica Vee Bratlie, tlf. 970 42 560, e-post: monica.bratlie@hurum.kommune.no:

Styrets medlemmer:
Knut Halvor Hansen, Bygg Konsulent AS,  tlf. 915 93195, e-post: khh@bykon.no
Arne Hjorth, leder Hurum Næringsråd tlf. 91 83 80 10,  e-post: arne@hurum.com
Berit Helgesen, daglig leder Hurum Eiendomsselskap KF, tlf. 901 35 969, e-post: berit.helgesen@hurum.kommune.no
Joakim Sværen, næringsliv, e-post: joakimsvaeren@gmail.com
Ronny Holtnæs, næringsliv, Rontech AS, mob:  908 40 810 , epost: ronny@rontech.no

Observatører i styret: 
Lars Joakim Tveit (rådmann), tlf. 907 56 926, e-post: lars.joakim.tveit@hurum.kommune.no
Johannes Skaar, Innovasjon Norge, tlf. 915 82 717, e-post: Johannes.Skaar@innovasjonnorge.no
Bård Strige Øyen, Buskerud fylkeskommune, tlf. 32 80 88 50, e-post: bard.strige.oyen@bfk.no

Grupper, roller og ansvar for omstillingen, se her