Nå kan du være med og stemme fram en vinner i idékonkurransen Grønne, lure huringer!

 

Tusen takk til alle som har bidratt med å sende inn idéer til konkurransen!

Vi mottok til sammen 23 gode forslag.
Juryen har valgt ut fem forslag til å gå videre i konkurransen. Publikum kårer en vinner blant disse fem ved å stemme fram sin favoritt.  Avstemningen er åpen fram til og med 1. juni 2016.

Her kan du stemme

I sin vurdering har juryen blant annet lagt vekt på at forslagsstiller selv skal gjennomføre prosjektet eller videreutvikle idéen.
Videre er det også sett på originalitet, utviklingspotensiale, synergier med mer.

Blant de mottatte forslagene som ikke er valgt ut nå, er det blant annet flere gode idéer til hvordan Hurum2020 og Hurum kommune kan jobbe videre med gode bærekraftige løsninger for mobilitet og aktiviteter for sine innbyggere. Vi ønsker å se på muligheten for videreføring av flere av disse løsningene eller eventuelt tilsvarende prosjekter. Andre av idéene kan det være aktuelt å jobbe videre med innenfor Hurum2020 sine egne prosjekter.
Alle som har sendt inn idéer til konkurransen vil motta en tilbakemelding vedrørende sitt forslag.

Vinner av konkurransen offentliggjøres den 4. juni, i forbindelse med gjennomføringen av Hurum Trebåtfestival.

Med vennlig hilsen
Gunnlaug Marie Brandshaug, programleder Hurum 2020

Juryen har bestått av:
Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune, styreleder Hurum2020
Hilde Thorud, daglig leder Røyken Næringsråd
Thor Moen, Spesialrådgiver Smart City, NCE Smart Energy Markets