Hurum er en aktiv vertskaps- og næringsvennlig kommune med korte svarfrister og proaktiv holdning til innbyggere og næringslivet.

Arealer som er avsatt til næringsområder finner du i vår kartløsning Kommunekart (fungerer med alle nettlesere), eller du kan bruke kartløsningen i vinduet under (fungerer med Internet Explorer 11).

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE NÆRINGSOMRÅDER I HURUM
Via denne linken kommer du som default til Sætre sentrum i Hurum. Du kan bevege deg rundt på Hurumlandet med piltastene eller zoom funksjonen. Du zoomer inn til du ser at fargekoder kommer frem. Næringsarealer er merket lilla, hvor lys lilla er tidligere avsatte arealer, inkludert allerede utbygde områder. Mørk lilla er framtidige utbyggingsområder avsatt ved siste revisjon av kommuneplanen (2015). Brunt er definert som sentrumsområder hvor det kan etableres sentrumsnæringer.


Har du planer? Spørsmål?

Kontakt HURUM KOMMUNE ved
Sverre Wittrup, planlegger
telefon: 32 79 82 21 / e-post: Sverre.Wittrup@hurum.kommune.no

Eller HURUM NÆRINGSRÅD ved
Arne Hjorth, leder
telefon: 91 83 80 10 / e-post: arne@hurum.com