Sorter prosjekter
  • Vis Alle
  • Basisnæring
  • Besøksnæring
  • Bostedskommunen
  • Lokale næringer
  • Næringsvennlig kommune
  • Regionale næringer
Ansvarlig Prosjekt Støtte Årstall
Bispeveien 8 AS v/Trine Thorsen Lageret Studio, Tofte Kr. 50.000.- 2016
Holm Gård v/Kristin Blichfeldt Holm Hage Holmsbu Kr. 50.000.- 2016
Cathrine Fosse One Fine Day Kr. 35.000.- 2015
Hurum2020 #Drømmeløftet Hurum Kr. 150.000.- 2015
Tofteloftet AS/ Holmsbustuene Tofteloftet/Holmsbustuene Kr. 30.000.- 2015
Hurum Havner KF Hurum trebåtfestival 2015 Kr. 100.000.- 2015
Hurum2020 Teknologibasert innovasjon Kr. 210.000,- 2015
CoastKey AS CoastKey AS Kr. 115.000,- 2015
Abalonyx AS Abalonyx Kr. 300.000,- 2014
Hurum Næringsråd/Visit Hurum Bransjeforening/VisitHurum Kr. 50.000,- (2014) og 200.000,- (2015) 2015