Prosjekteier: Holm Gård v/Kristin Blichfeldt
Start: 2016
Ferdigstilles: 2018

Prosjektbeskrivelse

Holm Hage Holmsbu er prosjekttittel på et utviklingsprosjekt for Holm gård.

Holm Hage skal gjennom å bruke permakultur (= «vedvarende kultur») som designverktøy bli en besøkshage og et ressurssenter for informasjon og læring om kretsløpsprinsipper for et bærekraftig landbruk og lokalsamfunn. Holm Hage skal være et sted for møter, et sted for læring, refleksjon og bevisstgjøring om sammenhenger i naturen og mellom naturen og menneskene. Holm Hage skal også være en levedyktig bedrift, et supplement til eksisterende drift på gården, og hagen skal være et sted der lokalbefolkning og turister i Holmsbu og andre besøkende kan få gode opplevelser.

Budsjett

  • Støtte: Kr. 50.000.-

Kontakt

Kristin Blichfeldt

E-post: kristin@holmgard.no