Prosjekteier: Abalonyx AS
Start: 2014
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

Abalonyx har søkt om støtte til å gjennomføre en pilot for å utvikle en produksjonsteknologi for lønnsom produksjon av graphene oxide. Bedriften har inngått samarbeid med Kongsberg Innovasjon. Ved vellykket gjennomføring av pilot, og gjennomslag i markedet som forutsatt, kan produksjon på Tofte medføre opprettelse av inntil 35 nye arbeidsplasser i løpet av 2016.

Pilot gjennomføring som omsøkt ble gjennomført med gode resultater. Gjennomslag i markedet har imidlertid latt vente på seg, og igangsetting av oppskalert produksjon er per februar 2016 derfor ikke gjennomført.

 

Budsjett

  • Støtte: Kr. 300.000,-

Kontakt

Rune Wendelbo

E-post: rw@abalonyx.no