Prosjekteier: Hurum Næringsråd/Visit Hurum
Start: 2014
Ferdigstilles: 2016

Prosjektbeskrivelse

VisitHurum er et nettverk i Hurum Næringsråd som skal fremme reiselivet i Hurum.

Formålet med etableringen av nettverket er å samle besøksnæringen i Hurum, slik at kommune, næring og forening kan enes om retningen innenfor reiselivet, øke antall besøkende, skape arbeidsplasser og redusere handelslekkasje.

Formålet med prosjektet som nå er igangsatt (igangsettingsfase) er å bygge et grunnlag for felles forståelse mellom medlemmene, øke kompetansen i næringen, etablere et samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og forberede en driftsfase.

 

Budsjett

  • Støtte: Kr. 50.000,- (2014) og 200.000,- (2015)

Kontakt

Ann Kristin Hagby Røisland

E-post: info@hurumhavner.no