Prosjekteier: CoastKey AS
Start: 2015
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

CoastKey AS ble etablert høsten 2004 og da under navnet Wireless Safety AS. Bakgrunnen for etableringen var utviklilng av en «trådløs dødmannsknapp» til bruk i båt. Utvikling og testing av 1. gen teknologi pågikk frem til 2008. Tekonologien har blitt revidert yttligere de siste årene. Det er nedlagt flere tusen timer i forskning, utvikling og testing for å skape en komplett sikkerhetsnøkkel som automatisk stanser båtens motor hvis føreren faller over bord. Utvikling av produktet har skjedd i samarbeid med annet lokalt næringsliv.

CoastKey er en typsik gründerbedrift som har brukt store egne ressurser på utvikling av produktet, samt å skape et marked for salg. Utviklingen har tidligere vært støttet av Innovasjon Norge som har vært en viktig bidragsyter for realisering av produktet. Det er også hentet inn kapital fra private investorer.

CoastKey har søkt støtte til utvikling av markedsføringsstrategi og kommunikasjonsstrategi og utvikling av nye web-sider. Målsetning med tiltaket er raskt å kunne komme i en salgsposisjon med eksisterende produkt, noe som gir selskapet mulighet til å skape ønsket vekst.

Budsjett

  • Støtte: Kr. 115.000,-

Kontakt

Jarle Mørch

E-post: jarle@coastkey.no