Prosjekteier: Hurum2020
Start: 2015
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

Innovasjon Norge har i 2015 tatt initiativ til Drømmeløftet: et innovasjonsløft for norsk næringsliv, der behovene for omstilling møter kreativ og dristig nyskaping. Innovasjon Norge ønsker med dette å lede an i debatten og arbeidet for å skape innhold i det som skal utgjøre framtidas næringsliv. Hele denne våren vil det bli arrangert en rekke dialogmøter over hele landet med drømmeløftet som overordnet tema. Den endelige drømmeløft-rapporten vil bli publisert i mai/juni og hovedtrekkene vil bli presentert i Innovasjon Norges årlige Innovasjonstale for 2015. Rapporten vil være et innspill til nasjonal politikk – rammebetingelser og virkemiddelapparat.

Innovasjon Norge har utfordret aktuelle miljøer og institusjoner til å delta i debatten om drømmeløftet. Gjennom ulike debatter og arrangementer settes de store utfordringene som klima, helse og energi på agendaen, og hvordan næringsliv og stat sammen kan løse de utfordringen vi står overfor.

Som et ledd i Hurum Kommunes omstillingsarbeid, og i samarbeid med Innovasjon Norges #Drømmeløftet, vil vi utforske hvordan Hurum kommune kan bruke grønn vekst og bærekraftig utvikling som nøkkel til økt konkurransekraft. Vi inviterer næringsliv, politikere og ildsjeler både innenfor og utenfor egen kommune, samt regionale og nasjonale bidragsytere til lunsj, informasjon og debatt om hvilke konkrete muligheter som finnes for Hurum kommune, og hva som skal til for at de kan realiseres. Sluttresultatet skal gi innspill både til omstillingsarbeidet samt #Drømmeløftet.

Tid: mandag 27. april mellom kl. 12.30 – 15.30

Sted: Hurum rådhus, Sætre

Påmelding til: omstilling@hurum.kommune.no Ytterligere info finnes på våre nettsider hurum2020.no og www.hurum.kommune.no

 

 

 

 

Budsjett

  • Støtte: Kr. 150.000.-

Kontakt

Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher

E-post: omstilling@hurum.kommune.no