Prosjekteier: Filtvedt brygge Bazar
Start: 21. juni 2014
Ferdigstilles: 2014 -

Prosjektbeskrivelse

FBB

Målsetningen til Filtvedt brygge Bazar er å tiltrekke flere beboere ved å vise at
Hurum er stedet å boog å jobbe. At besøkende opplever at Hurum er stedet å
satse på, at Hurum er fremtiden og at Hurum er en helårs destinasjon.

Søknaden om tilskudd til FBB ble sendt kommunen i Mars 2014, og positiv
godkjenning ble gitt i begynnelsen av Mai. Alle involverte aktører fikk i
begynnelsen av mai tilbakemelding på gjennomføring og at alt måtte være
klart til 21. Juni.

Det ville ikke vært gjennomført noe FBB uten tilskudd fra omstillingsmidlene
til Hurum Kommune. Dette var den avgjørende faktoren for å gjennomføre
aktiviteten.

For å skape den rette miksen i en bazar må sammensetningen av aktørene
være riktig. Matfaktoren i en bazar må være basen, og alt annet er et tilskudd.
Med det utgangspunktet blef lere næringer fra Hurumlandet invitert til å delta.
Over 50% av bazarens aktører lokale.

Budsjett

  • Støtte: Kr. 158.000,-

Kontakt

Sonja Lee

E-post: info@villamalla.no
Tlf: 32 79 50 90