Prosjekteier: Hurum kommune
Start: Desember 2015
Ferdigstilles: Desember 2016

Prosjektbeskrivelse

Hurum kommune gjennomfører et prosjekt for å bedre service og samhandling med lokalt næringsliv.

Prosjektet Næringsvennlig kommune ble igangsatt 23. november 2015, og skal kartlegge hvor godt kommunens tjenester til næringslivet fungerer, og hvorvidt næringslivet opplever at de får god service. I neste fase skal det gjennomføres tiltak slik at kommunen blir en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet.

Prosjektet er initiert av omstillingsprogrammet Hurum2020. Rådmannen er prosjekteier og ansvarlig for gjennomføringen.

Målsettingen med arbeidet er at Hurum kommune skal være en næringsvennlig og aktiv vertskapskommune med korte svarfrister.  Ambisjonen er at kommunens tjenester skal bli et fortrinn i utviklingen av det lokale næringslivet.

Godkjent prosjektplan kan du lese her: Prosjektplan FS HURUM Nær.vennlig kommune

«Næringsvennlig kommune» er utviklet som et verktøy fra Innovasjon Norge. Du kan lese mer om innhold og gjennomføring på http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/Naringsvennlig-kommune/

Budsjett: Kr. 295.000,-

  • Støtte: Kr. 147.500,-
  • Egne midler: Kr. 147.500,-

Kontakt

Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher

E-post: omstilling@hurum.kommune.no