Prosjekteier: Cathrine Fosse
Start: 2015
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

One Fine Day Cathrine Fosse planlegger og gjennomfører brylluper og andre (selskaps-)arrangementer i Hurum. Oppstart i 2013, etter lengre tids planlegging og forberedelser. One Fine Day har utviklet et konsept med tydelig profil og tilbyr bryllupspakker med med alt inkludert; meny, dekor, blomster, musikere og fotograf med mer.

Cathrine Fosse er utdannet grafisk designer og lager i forbindelse med egne bryllupsarrangement alt av trykksaker som invitasjoner, menyer, bordkort, kirkeprogram og takkekort. Også andre har mulighet til å bestille personlige trykksaker til deres bryllup fra nettsiden www.onefineday.no . Gjennom virksomheten som grafisk designer utarbeider Cathrine Fosse også nettsider og markedsmateriell for lokale bedrifter.

Det er søkt om, og mottatt støtte til innkjøp av utstyr for oppstart av grafisk design/trykkerivirksomhet. Omfatter utgifter til innkjøp av trykkpresse og bærbar mac. Formålet med å utvide virksomheten (bryllupsplanlegging) til også å omfatte trykksaker; invitasjoner, takkekort osv. er å utvide inntektsgrunnlaget for bedriften særlig i vintersesongen (lavsesong for bryllup). I tillegg vil tilbudet komplettere «bryllupspakken» og ytterligere forsterke produktets egenart (konkurransefortrinn). Trykkemetoden som skal benyttes er pregtrykk.

I vintersesongen vil bedriften markedsføre seg mot tjenester også for andre formål og andre typer grafiske oppdrag.

 

Budsjett

  • Støtte: Kr. 35.000.-