Sorter prosjekter
  • Vis Alle
  • Basisnæring
  • Besøksnæring
  • Bostedskommunen
  • Lokale næringer
  • Næringsvennlig kommune
  • Regionale næringer
Ansvarlig Prosjekt Støtte Årstall
Hurum kommune Næringsvennlig kommune Kr. 147.500,- 2015
Hurum kommune og Hurum Næringsråd Prosjekt turistverter Kr. 100.000,- 2014
Hurum Kommune Prosjekt Hurtigbåt Kr. 100.000,- 2014
Hurum Kommune Prosjektet Broen3 Kr. 100.000,- 2014
Filtvedt brygge Bazar Filtvedt brygge Bazar Kr. 158.000,- Mars 2014