Prosjekteier: Hurum kommune og Hurum Næringsråd
Start: 2014
Ferdigstilles: 2014

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt for helårsdrift turistkontor Sætre, sesongturistkontor Holmsbu og sommersesongbasert turistinformasjon på Sætre, Filtvet og Tofte

«Hurum kommune skal fremstå som en aktiv vertskaps – og næringsvennlig kommune

Gjennom oppstart, etablering og drift av helårs turistkontor, sesongbasert turistkontor og turistinformasjon i sommersesongen er det første hovedmålet på sikt å skape en turistvennlig kommune. Der turistkontoret og turistinformasjonene skal ha en vertskapsrolle, og være hovedarenaen for god informasjon om tilbud og aktiviteter sammen med www.visithurum.no.

Det andre hovedmålet er å få etablert et fast og mer forpliktende samarbeid med næringsdrivende innenfor reiseliv, den nyetablerte bransjeforeningen som nevnes i Omstillingsplanen (side 16) samt ressurspersoner, foreninger og lag for å videreutvikle materiell, tilbud til besøkende og god informasjon om hele Hurum. «Næringslivet er en av aktørene som skal være med å arbeide for positiv verdiskaping og befolkningen gjennom ressurspersoner», sier Omstillingsplanen (side 6). Turistkontor Holmsbu/Hurum havner har allerede et samarbeid, men vi ønsker å synliggjøre hele Hurum og at folk skal bli værende og ønske å komme tilbake.

 

Budsjett

  • Støtte: Kr. 100.000,-

Det søkes om 100 000,- kroner for sommersesongen 2014, og i vedlagt prosjektplanen kommer det fram hva midlene skal dekke av kostnader. I år vil det være behov for noen engangsinvesteringer for å kunne drifte og framstå turistvennlig.

Kontakt

Elisabeth Bekken

E-post: Elisabeth.Bekken@hurum.kommune.no
Tlf: 915 11 934