Prosjekteier: Hurum Kommune
Start: 2014
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

 

Broen_3_logo-1

Broen3 er et viktig prosjekt for å bli valgt som en av
4 konkurrerende alternativ for kryssing av Oslofjorden.
En broløsning som vil knytte øst og vest sammen i en
elegant broløsning over Hurumlandet.
En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar
hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett
gjennom en ny Ring4.
– Vi har stor tro på at dette prosjektet og har laget en egen
animasjonsfilm som på en fin måte viser hvordan dette kan gjøres, sier
ordfører Monica Vee Bratlie.
Se www.broen3.no Broen 3 vil gi Norge en framtidsrettet forbindelse
mellom øst og vest og gi mulighet for både vei og jernbane kryssing av Oslofjorden.
En løsning som også vil avlaste veinettet inn og ut av Oslo. Sentrale Østlandsområdet står overfor store utfordringer når det gjelder innflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Hurumlandet ligger midt i området og en bro plassert sentralt på Hurum vil gi mange muligheter for hele regionen ved at det blir lett å bevege seg mellom øst og vest.

Følgende er viktige punkter for Hurum:

A) En krysning over Hurumlandet med bro fra E6 i Vestby over til E18 ved Holmestrand vil gi en god ringløsning rundt Oslo som kan bidra til både å ta i mot alle de som vil bo her samt minske trafikken gjennom kommunene rundt Oslo.

B) Vestlandet får en etterlengtet fungerende vei utenom Oslo mot Europa og resten av landet

C) Sikkerheten for de fleste trafikantene blir bedre fordi de slipper å kjøre gjennom tunnelen.

D) Vi tar vare på miljøet fordi vi får mulighet for en jernbaneløsning rundt Oslo med tilknytning til Vestlandet

E) Traseen med bro kan bygges raskt i flere etapper med kjent teknologi.

Budsjett

  • Støtte: Kr. 100.000,-

Lage en animasjonsfilm som viser hvor og hvordan en tenkt bru kan forbinde Hurum østover.

Kontakt

Monica Vee Bratlie

E-post: Monica.Vee.Bratlie@hurum.kommune.no
Tlf: 32 79 71 00