Prosjekteier: Hurum2020
Start: 2014
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet Teknologibasert innovasjon er gjennomført som et utviklingsprogram i forstudie- og forprosjektfase. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med fagmiljø ved SINTEF Raufoss Manufacturing, med prosjektleder Geir Ringen.

Lokale bedrifter ble invitert til å delta i en forstudiefase for å avdekke utviklingspotensiale i bedriftene. Det er fokusert på teknologi og automasjon/produksjon. Prosjektet har videre hatt som målsetting å bidra til samarbeid mellom lokale bedrifter og mellom lokale bedrifter og etablerte forsknings- og utviklingsmiljøer.

Disse bedriftene deltok i innledende fase av prosjektet:

  • Buskerud Betongvarefabrikk AS
  • Tre-Trapp AS
  • Vikingtelt AS
  • Erik Hoel AS
  • CoastKey AS
  • Produktide AS
  • PreTect AS (tidligere NorChip)
  • Hurum Plastindustri AS

Budsjett

  • Støtte: Kr. 210.000,-

Kontakt

Arne Hjorth, prosjektansvarlig

E-post: arne@hurum.com