Holm Hage Holmsbu

Holm Hage Holmsbu er prosjekttittel på et utviklingsprosjekt for Holm gård. Holm Hage skal gjennom å bruke permakultur (= «vedvarende kultur») som designverktøy bli en besøkshage og et ressurssenter for informasjon og læring om kretsløpsprinsipper for et bærekraftig landbruk og lokalsamfunn. Holm Hage skal være et sted for møter, et sted for læring, refleksjon og … Les mer

One Fine Day

One Fine Day Cathrine Fosse planlegger og gjennomfører brylluper og andre (selskaps-)arrangementer i Hurum. Oppstart i 2013, etter lengre tids planlegging og forberedelser. One Fine Day har utviklet et konsept med tydelig profil og tilbyr bryllupspakker med med alt inkludert; meny, dekor, blomster, musikere og fotograf med mer. Cathrine Fosse er utdannet grafisk designer og … Les mer

Tofteloftet/Holmsbustuene

Inspirert av lokal industrikultur, lager Tofteloftet AS v/Tiril B. Bjørkvold og Svein Erik Bakken fotografier trykket på tørr sellulose eller papirmasseark. Produktet er unikt, og virksomheten er internasjonalt prisbelønnet. Denne virksomheten er lokalisert på Tofte. Våren 2014 utvidet Tofteloftet AS sin virksomhet, og åpnet Galleri Tofteloftet i kunstnerfellesskapet Storgaten Ovenpå i Holmsbu. Som en ytterligere … Les mer

Bransjeforening/VisitHurum

VisitHurum er et nettverk i Hurum Næringsråd som skal fremme reiselivet i Hurum. Formålet med etableringen av nettverket er å samle besøksnæringen i Hurum, slik at kommune, næring og forening kan enes om retningen innenfor reiselivet, øke antall besøkende, skape arbeidsplasser og redusere handelslekkasje. Formålet med prosjektet som nå er igangsatt (igangsettingsfase) er å bygge … Les mer

Prosjekt Hurtigbåt

Utgangspunktet er at tradisjonelle hurtigbåter på fjorden og skipsfarten i seg selv forurenser mye. Fjorden ligger der og vi ønsker å ta den i bruk. Vi ønsker å være med på en reise som skal utvikle fremtidens elektriske hurtigbåt. Et nullutslippskonsept med en hurtigbåt t/r Hurum via Fjellstrand på Nesodden som et pilotprosjekt.  Initiativet kom … Les mer

Filtvedt brygge Bazar

Målsetningen til Filtvedt brygge Bazar er å tiltrekke flere beboere ved å vise at Hurum er stedet å boog å jobbe. At besøkende opplever at Hurum er stedet å satse på, at Hurum er fremtiden og at Hurum er en helårs destinasjon. Søknaden om tilskudd til FBB ble sendt kommunen i Mars 2014, og positiv godkjenning ble … Les mer