Prosjekt Hurtigbåt

Utgangspunktet er at tradisjonelle hurtigbåter på fjorden og skipsfarten i seg selv forurenser mye. Fjorden ligger der og vi ønsker å ta den i bruk. Vi ønsker å være med på en reise som skal utvikle fremtidens elektriske hurtigbåt. Et nullutslippskonsept med en hurtigbåt t/r Hurum via Fjellstrand på Nesodden som et pilotprosjekt.  Initiativet kom … Les mer

Prosjektet Broen3

  Broen3 er et viktig prosjekt for å bli valgt som en av 4 konkurrerende alternativ for kryssing av Oslofjorden. En broløsning som vil knytte øst og vest sammen i en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4. … Les mer