Prosjektet Broen3

  Broen3 er et viktig prosjekt for å bli valgt som en av 4 konkurrerende alternativ for kryssing av Oslofjorden. En broløsning som vil knytte øst og vest sammen i en elegant broløsning over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4. … Les mer