Sluttevaluering av omstillingsprogrammet Hurum2020

Oxford Research har på oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomført en sluttevaluering av omstillingsprogrammet Hurum2020.

Sluttevalueringen kan du lese her: Sluttevaluering 2018

Sluttevalueringen bygger på de vurderingene som ble gjort ved midtveisevalueringen i juni 2017. Midtveisevalueringen ble gjennomført av Oxford Research på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.

Midtveisevalueringen kan du lese her: Midtveisevaluering 2017