I 2018 er det dessverre ikke mulig å søke støtte til utviklingsprosjekter i bedrifter.